Gamification

We voegen game-elementen toe aan workshops en bestaande processen om gewoontes en vaste patronen te kunnen doorbreken. Zo maken we nieuw gedrag en nieuwe interactie mogelijk.

Gamification

Wat levert het direct op?

Gamification is een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van spelelementen om gewoontes en denkpatronen te doorbreken. Zo wordt impact gemaakt op het vasthouden van verandering.

Gamification maakt “gewone” processen spannend. Het daagt uit om een hoger level of doel te behalen, om als team samen te werken om zo beter uitdagingen aan te kunnen gaan en om nieuwsgierig te zijn naar het onbekende waardoor nieuwe mogelijkheden voor verbetering of vernieuwing naar boven komen.

Meer informatie

Gamification

Gamification in corona tijd

Door corona zijn als gevolg van het shock effect veel processen in korte tijd aangepast en veranderd. Nu is het moment om deze veranderingen vast te houden en structureel deel te laten zijn van een nieuwe werkwijze. Gamification biedt de methodieken en tools om de vernieuwende kanten van deze aanpassingen langdurig te borgen in de organisatie.

Meer informatie
Interactieve workshops Co-lumbus

Vraag wat wij kunnen betekenen in onoverzichtelijke tijden

Wij lossen samen spelenderwijs complexe vragen op.
Co-creërend ontwerpen noemen we dat.

Neem contact op