Co-creëren met stakeholders

Samen met medewerkers, bewoners of andere belanghebbenden onderzoeken we vernieuwende oplossingen.
Hier zetten we service design methodieken voor in.

Co-creëren met stakeholders

Wat levert het direct op?

Medewerkers, bewoners, klanten en eindgebruikers, het zijn allemaal belangrijke belanghebbenden die betrokken zijn bij ontwikkelingen en veranderingen. Zij hebben unieke kennis over en ervaring met je bedrijf, afdeling, product of dienst, die je alleen hebt als je er zelf middenin zit.

Door hen tijdig te betrekken bij ontwikkelingen, kun je in co-creatie tot oplossingen komen die niet alleen goed passen bij je bedrijf, maar ook bij de eindgebruiker.

Neem contact op

Een leven lang transformeren

Doorlopend dynamisch proces

Met het toepassen van transitie oplossingen komt een periode van acceptatie en gewenning. Dat is het beeld bij de meeste organisaties. Maar de transformatie is nog niet klaar. We moeten ons realiseren dat verandering een continu proces is.

Co-lumbus biedt doorlopende ondersteuning om zo iedereen blijvend betrokken te houden. Dit wordt aangeboden in abonnementsvorm op maatwerkbasis.

Neem contact op
ondernemers: creatief en kansrijk

Wij helpen jouw organisatie verder.

Neem contact op