Over Co-lumbus

Nico en Mirjam zijn de vaste gezichten van Co-lumbus. We hebben elkaar gevonden in het tijdig betrekken van de uiteindelijke gebruikers. Door hen zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces, creëer je ambassadeurs.

Met Mirjam’s ervaring in creatieve – service design – processen en Nico’s expertise in marketing faciliteren we deelnemers om tot vernieuwende oplossingen te komen én weten we deze helder en inspirerend te communiceren met alle betrokkenen.

Wat doen wij?

Wij ontwerpen spelenderwijs vernieuwende oplossingen. Dit doen wij samen met de stakeholders. Zij zijn namelijk de inhoudelijke experts. Wij creëren en faciliteren de setting om tot vernieuwende ideeën te komen. Oplossingen en ideeën waar je zelf niet direct aan denkt als je er midden in zit.

Wij inspireren en faciliteren, de stakeholders co-creëren.

Vraag wat wij kunnen betekenen in onoverzichtelijke tijden

Wij lossen samen spelenderwijs complexe vragen op.
Co-creërend ontwerpen noemen we dat.

Neem contact op