Onderwijs: nieuwsgierige studenten

Scholen willen slimme studenten afleveren, die geïnspireerd zijn om actief mee te werken en flexibel inzetbaar zijn, nu en in de toekomst. De student van de toekomst is nieuwsgierig buiten de gebaande paden en denkt kritisch en positief mee. Oftewel studenten met 21st century skills.

Deze 21e eeuwse vaardigheden zijn competenties die studenten nodig hebben om ook in de toekomst succesvol deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Door de snel veranderende maatschappij is het essentieel dat studenten niet alleen hun “vak” leren, maar ook competenties om zichzelf aan te kunnen passen aan alle uitdagingen die een snel veranderende maatschappij met zich mee brengt.

De 21e eeuwse vaardigheden bestaan uit 11 competenties, namelijk kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT – basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Co-lumbus betrekt graag studenten bij projecten enerzijds om hen deze 21e eeuwse vaardigheden te laten oefenen en in de praktijk te laten brengen. Anderzijds omdat zij met een frisse blik kijken die nog niet omkaderd is door jarenlange ervaring in een bepaalde sector of beroep. Deze verfrissende kijk op een vraagstuk is heel waardevol.

Wij helpen jouw organisatie verder.

Neem contact op