SDG in de wijk: van initiërend naar faciliterend

Met de workshop SDG's in de wijk: van initiërend naar faciliterend inspireren wij wethouders en ambtenaren om tot nieuwe ideeën te komen om bewoners te activeren om zich in te zetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Meld mij aan

SDG's in de wijk:
van initiërend naar faciliterend

Waarom deze workshop

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich ervoor inzetten. Voor een SDG-gemeente is het interessant om hier hun bewoners bij te betrekken, om zo de impact te vergroten.  Vaak nemen gemeenten het initiatief als het gaat om SDG projecten. Hoe fijn is het als dit initiatief meer vanuit de bewoners komt en de gemeente hierin een meer faciliterende rol op zich kan nemen.

Tijdens de workshop gaan de deelnemers aan de slag met de vraag hoe bewoners in de wijk geactiveerd kunnen worden voor de realisatie van de SDG-doelstellingen. Want participatie is een mooie gedachte. Maar hoe effectief is deze tot nu toe, wat valt er te verbeteren, welke ideeën leven er en hoe te zorgen dat plannen mogen rekenen op
-meer- steun en op positieve interactie met de direct betrokkenen.

.

Elkaar inspireren tot nieuwe ideeën die bewoners tot actie motiveren.

.

SDG's in de wijk:
van initiërend naar faciliterend

Extra informatie

  • De workshop is bedoeld voor wethouders en ambtenaren van SDG-gemeenten. Per gemeente kan 1 collega deelnemen.
  • De workshop duurt anderhalf uur en wordt via Microsoft Teams gehouden.
  • Deelname aan de workshop is kosteloos en vrijblijvend.
  • De eerstvolgende workshop is op donderdag 4 maart om 10.00u.
  • De workshop wordt gefaciliteerd door Mirjam van der Werff-Wübbels en Nico Bulatoff van Co-lumbus. Zij worden ondersteund door hun stagiaire Nordin van Lienen.
Meld mij aan

Wij helpen jouw organisatie verder.

Neem contact op