Je thuis willen voelen, niet alleen in je huis maar ook in je straat of buurt. Dat is wat je van veel nieuwe bewoners van een woning hoort. Een woning staat nooit op zichzelf, want de omgeving geeft dat unieke extraatje wat van een mooie woning een fantastische woning maakt. Passend als huis bij de bewoners, op een plek waar je graag woont vanwege het groen, de fijne buren of het contact dat je hebt met de omgeving.

Communities

De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan verbondenheid en het bouwen van communities. Gemeenten dragen hun steentje bij door via burgerparticipatie bewoners de ruimte te geven hun mening en inbreng te geven over ontwikkelingen en vormgeving van hun leefomgeving. Hun inbreng wordt echt niet altijd tijdig gevraagd, maar op een moment waarop de meeste plannen al vaststaan en alleen nog aan details gesleuteld kan worden.

Gevolg hiervan is dat de behaalde tijdwinst in het voortraject teniet wordt gedaan door lange (bezwaar-)procedures achteraf. Als bewoners niet gelukkig worden van de beoogde plannen zijn op dat moment zienswijzen en andere officiële procedures de enige route die gevolgd kan worden om hun onvrede te uiten. Dit is erg zonde en schaadt niet alleen het huidige project. Het zet bewoners van volgende projecten bij voorbaat al op scherp.

Weerstand ombuigen

Hoe anders kan het worden als al in een veel eerder stadium de directe bewoners worden meegenomen in het ontwikkeltraject. Ja, zullen ontwikkelaars zeggen: maar mensen willen toch geen nieuwbouw voor hun huis maar juist een speelweide en een bos in de achtertuin. Al kunnen daar ook bezwaren tegen zijn, want op een speelweide komen hangjongeren en bomen geven blad en schaduw.

Kortom, er bestaat geen bouwproject waar bij voorbaat geen weerstand tegen zal zijn. Die weerstand kan echter ook omgebogen worden in meedenken binnen wat wel mogelijk is. Er zullen altijd belanghebbenden zijn die tegen zijn, alleen maar om het tegen zijn. Als ontwikkelaar kun je dan in ieder geval laten zien dat het plan mede tot stand is gekomen door de input van andere omwonenden.

Bewoners betrekken

Onder bewoners is een enorm potentieel aan creativiteit en probleemoplossend vermogen. Zij kennen de situatie in hun buurt vanuit meer – en andere – dimensies dan ontwikkelaars. Oké, de technische en financiële verantwoording ligt bij de professionals. Maar geef de ongebonden creativiteit uit de wijk nu eens een kans hoe het anders kan. Laat vrij meedenken over de invulling van woonfunctionaliteiten of de inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur. Aan de professionals ligt vervolgens de taak om de ideeën en suggesties te toetsen en in te bouwen in een verantwoord ontwerp.

Het kan zonder twijfel heel interessante en creatieve, volstrekt out of  the box oplossingen opleveren, juist omdat vanuit de bewoners er veel kennis en ideeën zijn over hun eigen straat of buurt.

Community of practice

Een interessante manier om tijdig en regelmatig input van bewoners te vragen is het samenstellen van een community of practice. Dit is een groep mensen met verschillende disciplines. Doordat zij vanuit verschillende (kennis-)achtergronden kijken, kunnen mooie ideeën naar voren komen op het moment dat zij met elkaar samenwerken. Een cross-over van creativiteit; dat is echte participatie.

Wat zijn jouw ervaringen zijn met (burger-)participatie? Betrek jij belanghebbenden het liefst zo vroeg mogelijk om zo gezamenlijk een passend plan te maken, of stel jij liever zelf een plan op om dit vervolgens bij de belanghebbenden te toetsen? Laat het ons hieronder in de comments weten.