Op LinkedIn kom je de plaatjes vaker tegen. Groepjes die in interactie met elkaar post-its plakken. Dat ziet er creatief en kleurrijk uit, maar wat is de meerwaarde van zulke sessies?

Stakeholders als deelnemers

Elke organisatie voelt van tijd tot tijd de behoefte aan nieuwe input. En waar kan je waardevollere en relevantere input vandaag halen dan uit je eigen organisatie en stakeholders? Zijn staan het dichtst bij je organisatie en hebben vaak goede ideeën over waar andere mogelijkheden kunnen liggen. Er zijn ontzettend veel verschillende brainstorm werkvormen – al dan niet met de bijbehorende post-its – die kunnen helpen om deze ideeën naar boven te halen.

Werkvormen bundelen in een design sprint

Realiseer je echter wel dat deze werkvormen tools zijn om tot ideeën te komen en niet het doel op zich. Wil je echt waarde co-creëren, dan is het verstandig om deze op zichzelf staande werkvormen te bundelen in een pakket, zoals een design sprint. Het voordeel hiervan is dat tijdens een design sprint in een paar dagen tijd creatieve ideeën en oplossingen worden ontwikkeld onder begeleiding van een facilitator. Deze ideeën worden direct getest als prototype en bijgeschaafd tot concepten.

Verrassende, onverwachte resultaten

De deelnemers zijn hierbij een belangrijk deel van de oplossing. Door hen volledig te betrekken bij het proces en een actieve rol erin te geven, kan hun kennis en kunde zo goed mogelijk benut worden. Hierbij is het belangrijk dat het voor iedereen helder is voor welke vraag – de opgave –  oplossingen gezocht worden.

Stop deze elementen – de opgave, stakeholders/deelnemers en inspirerende werkvormen – bij elkaar en je kan verrassende, onverwachte resultaten verwachten.

Werk jij al met werkvormen? Heb jij een favoriete werkvorm die jij graag inzet? Laat het ons weten in de comments.