Welke ingrediënten dragen bij aan vernieuwende ideeën? Zijn het heel veel dezelfde smaken of juist een assortiment daarvan?

Vraag je een groep groenteboeren of zij tot een nieuw gerecht willen komen, dan zullen zij waarschijnlijk een variatie op bestaande groentegerechten bedenken, zoals een variant op  groentesoep. Stel je dezelfde vraag aan een groep slagers, dan zullen zij wellicht een variatie op een vleesschaal voor bij de barbecue bedenken.

Integrale benadering

Maar wat nou als je groenteboeren en slagers bij elkaar zet? Grote kans dat zij tot andere ideeën komen, zoals een vegaburger.

Dat is nu in essentie de meerwaarde van service design: experts uit verschillende, uiteenlopende en soms verrassende hoeken bij elkaar zetten om los te kunnen komen uit je eigen diep ingeslepen pad om nieuwe mogelijkheden te kunnen zien. Deze integrale benadering van een probleem geeft de betrokkenen de mogelijkheid om tot oplossingen te komen die vernieuwend en partij overstijgend zijn. Dat alle inbreng of standpunten geforceerd in één idee samengevoegd zijn is daarbij niet aan de orde. Juist doordat in het proces aandacht is voor het voortbouwen op elkaars ideeën, ontstaan er ideeën waar alle betrokkenen zich in herkennen.

Diversiteit versterkt oplossingen

Kijkend naar de vegaburger: de groenteboeren hebben bijvoorbeeld de ingrediënten aangedragen, terwijl de slagers de link naar een traditionele hamburger maakten. Waren zij beide in hun eigen pad blijven lopen, dan waren ze niet verder gekomen dan een hawaiï burger – een (traditionele) hamburger met een (traditioneel) stuk fruit erop.

Juist de diversiteit van een groep versterkt de oplossingen. Op deze wijze worden oplossingen geco-creëerd die breed gedragen worden door alle betrokken partijen en waar partijen met verschillende invalshoeken zich in kunnen vinden. Volledig in elkaar geïntegreerd zoals de vegaburger.

Ken jij voorbeelden van een onverwachte oplossing, zoals de vegaburger? Laat het ons hieronder weten.