Zestig gemeenten in Nederland hebben zich verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) of global goals. Deze werelddoelen, opggesteld door de Verenigde Naties, geven zowel op wereldwijd niveau, maar juist ook nationaal en lokaal veel inspiratie voor een duurzame samenleving.

Ieder land zijn eigen SDG uitdaging

De werelddoelen kunnen in verschillende regio’s andere uitdagingen betekenen. Neem nu SDG 6: Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. Voor een land als Zuid-Soedan, waar grote watertekorten zijn, betekent dit iets anders dan voor Nederland, waar voldoende schoon drinkwater beschikbaar is. Kan in Nederland dan nog verder invulling gegeven worden aan dit werelddoel of is deze al helemaal vervuld?

Impact op meerdere global goals

Er blijkt altijd ruimte te zijn voor verrassende ideeën, die alsnog een verdieping aan de global goals geven. Zoals het initiatief om 1.000 schoolpleinen van basisscholen te voorzien van watertappunten. Heel slim om het gebruik van schoon drinkwater te stimuleren. Bovendien kan dit impact geven op andere doelen. Zelf water tappen scheelt in het gebruik van wegwerp plastic flesjes. Het zou verder ook helemaal mooi zijn als blijkt dat kinderen hierdoor meer (kraan-)water gaan drinken en suikerdrankjes laten staan.

Van werelddoelen naar lokale opgaven

De SDG’s kunnen een waardevolle kapstok bieden om lokaal beleid en lokale participatie in een breder referentiekader te zetten. Het boekje de Global Goals in het gemeentelijk beleid geeft inspiratie om van een complex wereldprobleem een heldere nationale of lokale opgave te maken. Met andere woorden: hoe je van abstract naar heel concreet en dicht bij huis gaat.

Betrek jij de werelddoelen in jouw werk of beleid? We lezen het graag in de comments.